+49 (0) 6232 / 31 43-0 mail@gfi-sprinkler.com Werkstraße 10 - 67354 Römerberg

Polityka jakości

Jako atestowany przez VdS Schadenverhütung GmbH wykonawca stacjonarnych instalacji ochrony przeciwpożarowej i posiadacz certyfikatu DIN EN ISO 9001 oferujemy naszym klientom równie wysoką jakość od pierwszych porad po odbiór gotowej instalacji, a także podczas dalszej opieki nad nią sprawowaną przez naszych specjalnie przeszkolonych serwisantów.

Jako przedsiębiorstwo stawiamy sobie następujące cele, których wykonanie regularnie kontrolujemy:

  • Utrzymywanie ścisłych relacji z klientami i dostawcami, aby zrozumieć potrzeby, oczekiwania i możliwości.
  • Opracowywanie wyposażenia i metod służących realizacji zadań.
  • Zapewnienie kwalifikacji i szkoleń.
  • Utrzymywanie i rozwijanie kwalifikacji jako certyfikowanego przedsiębiorstwa w celu umocnienia naszej pozycji na rynku.
  • Pomoc naszym pracownikom podczas przyjmowania i wywiązywania się z ich obowiązków. Do tego celu naszym pracownikom służy specjalny podręcznik jakości.
  • Pomnażanie korzyści ekonomicznych naszych klientów dzięki rozwiązywaniu problemów i świadczeniu serwisu z myślą o zapewnieniu przyszłość naszej firmy, także w kontekście bezpieczeństwa zatrudnienia.
  • Tworzenie i rozwijanie usług dla klientów w celu dzielenia się z nimi doświadczeniem, zapobiegania szkodom oraz unikania zagrożeń dla środowiska naturalnego.
  • Zapobieganie wypadkom (wypadki przy pracy i w drodze do oraz z pracy, choroby zawodowe i inne zagrożenia zdrowia związane z pracą) wszystkimi możliwymi środkami i poprzez udzielanie skutecznej pierwszej pomocy.
  • Proaktywna ochrona środowiska naturalnego w formie metod i praktyk zarządzania zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju jako wkład w przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz walkę ze zmianami klimatu.