+49 (0) 6232 / 31 43-0 mail@gfi-sprinkler.com Werkstraße 10 - 67354 Römerberg

Usługi

Oprócz przeglądów i napraw oraz modyfikacji nasz dział serwisu oferuje także następujące usługi:

 • Badanie pompy tryskaczowej na podstawie wyznaczenia jej charakterystyki
 • Pomiar czasu napełniania grup suchych
 • Kontrola zbiornika ciśnieniowego do zaopatrzenia w wodę
 • Dozbrajanie w elektryczne systemy monitorowania
 • Montaż zasuw serwisowych
 • Zapewnianie tryskaczy rezerwowych
 • Wymiana zaworów napowietrzających i bezpieczeństwa
 • Wymiana presostatów
 • Wymiana tryskaczy (10 mm na 4 mm lub 5 mm)
 • Analiza środka zapobiegającego zamarzaniu i środka pianotwórczego
 • Kontrola zbiornika środka pianotwórczego
 • Badanie rurociągu
 • Płukanie rurociągu
 • Stacje rozdziału wody użytkowej